A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-215/1; BBN-TÖR-205/1

A kurzus címe:  A Scipiók kora

Az oktató neve:  Hegyi W. György

A kurzus időpontja, helyszíne: Szerda 14.00-15.30 MUK 6-8. I. 138.

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzuson a Kr.e. 3-2. századi római történelemmel fogunk foglalkozni, és ennek során különösen nagy figyelmet szentelünk a politikai eliten belüli változásoknak és küzdelmeknek. A kurzus egyik fő célja használható áttekintést adni a korszak fontos kérdéseiről és forrásairól, valamint a res publica intézményrendszeréről. A másik cél módszertani: a forráselemzésnek, illetve egy problémafelvetés dolgozattá formálásának gyakorlásához kíván teret és segítséget biztosítani. A félév két részből fog állni. Az elsőben ”átfogóbb” jellegű források közös feldolgozásán keresztül ismerkedünk a korszak fontos kérdéseivel, történetével, gondolkodásmódjával és nem utolsó sorban a korra vonatkozó források típusaival, valamint elemzésük lehetséges módjaival. A félév második felében egyes kiemelt témákat járunk körül, mint például a senatus és hadvezérek kapcsolata, egyes hadjáratok, választási küzdelmek etc.

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Egy kisebb előadás a félév második felében, egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozat a félév végére, valamint egy zh a félév 3-4 hetében.

ZH követelmény

Havas – Hegyi – Szabó: Római történelem. Bp. 2007. 164-173, 179-183, 198-240, 259-263, 272-275, 293-307, 320-323.

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Bp. 2002. 51-70.

Borzsák István (szerk.): Római történeti chrestomathia. Bp. 19633 (de bármelyik kiadás jó) 20, 29, 31, 34, 35. sorszámú szövegek.

 

A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.