BBN-TÖR-203 A görög világ az archaikus és klasszikus korban c. előadás

2012-13 II. (tavaszi) félév szerda 14:00-15:30 MUK 4/A 47.

 

 

Kötelező források:

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 1, 3, 4, 5, 9-13, 16-22, 24-43, 46, 48-60, 62-78, 80-82, 84. sorszámú dokumentumok

Homéros: Ilias II. 166-368, VI., XVIII. 478-617, Odysseia IX. 105-145

Hésiodos: Munkák és napok.

Hérodotos I. 1— 94., III. 39— 60., 80—83., 118—149., IV. 145—167., V. 39—96., VI. 51—84., 121—140. IX. 116-122

Aristotelés: Az athéni állam I—XXIII. és a töredékek. (Németh György: Államéletrajzok. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.)

Pseudo-xenophóni Athéni állam (Németh György: Államéletrajzok. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.)

Plutarchos: Párhuzamos életrajzok: Thészeusz, Lükurgosz, Szolón, Themisztoklész

Szepessy Tibor (szerk.): Görög költők antológiája. Bp. 1982. 48—78., 82—91., 125—132., 139—141.

Arisztophanész: Nők ünnepe.

 

Kötelező szakirodalom:

Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 19-258

Németh Gy. – Ritoók Zs. – Sarkady J. – Szilágyi J. Gy.: Görög művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 388-403, 426-437, 468-499

 

 

Az írásbeli vizsgára az alábbi fogalmakat és évszámokat, valamint a következő forrásokat kell ismerni: Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 1, 10, 16, 25, 27, 35, 38, 40, 46, 55, 64, 70 sorszámú dokumentumok.

 

Fogalmak

 

agora

aisymnétés

akropolis

amphiktyonia

anax

antidosis

apoikia

archagetas

archaiologia

archón

argyraspides

asylia

autochthón

axón

basileus

boiótarchos

bulé

buleutérion

chóra

chorégia

damiurgos

damos

demagóg

demokrácia

démos

despotia

diadochos

diakrioi

diallaktés

dióbelia

diolkos

dór vándorlás

drachma

dulos

eisphora

ekklésia

élektron

emporion

ephoros

epimelétés

epiphaneia

epónymos

eqeta

ethnos

etnogenezis

eupatridák

genos

geometrikus korszak

geómorosok

gerusia

harmostés

hektémorosok

helóta

herma

hérós

hetaireia

hetairos

hipparchos

hippeus

homoios

hoplita (hoplités)

horos

hybris

hypaspistés

hypomeión

isopoliteia

isthmos

kama

kamaeus

kapélos

keftiu

kekemena

klaros

kléruchia

kléruchos

koiné eiréné

kómarchés

kómé

krypteia

ktimena

ktoinoochos

kyklopikus

kylóni vérbűn

labrys

labyrinthos

laoi

lawagetas

leiturgia

lineáris A

lineáris B

logographos

meander

medimnos

médismos

mediterrán polikultúra

megaron

metoikos

métropolis

mikté politeia

mina

minósi kor

mykénéi koiné

mykénéi kor

nauarchos

néma kereskedelem

neodamódés

nomarchés

nomos

nomothetés

obolos

oikistés

oikos

oligarchia

olympiai időszámítás

orientalizáló vázafestészet

orphika

ostrakismos

ostrakon

palotagazdaság

pánhellén

pantheon

paralioi

pediakoi

penestés

pentékontaeteia

pentékosiomedimnos

pentérés

periégésis

perioikos

pezetairos

phalanx

phoros

phratria

phylé

polemarchos

polis

politeia

politeizmus

presókratikus

probulos

promanteia

prostagmata

protogeometrikus

proxenia

proxenos

prytaneia

prytanis

pséphisma

qasireu

redisztributív

rhyton

sarisa

satrapa (satrapés)

satrapeia(satrapia)

seisachtheia

Seleukida-éra

sötét kor

spartiata

stadion

statér

stélé

stephanéphoros

stratégos

stratégos  autokratór

submykénéi

sykophanta (sykophantés)

symmachia

symmoria

sympoliteia

synodos

synoikismos

syssitia

szent csapat

szigetstratégia

szofista

tagos

talanton

tamias

temenos

tengeri népek

thalattokratia (thalassokrácia)

theoi adelphoi

theoio doelo

theórikon

thés

thesmothetés

timokratikus

topos

transzhumáció

triérés

tripus

trittys

tyrannis

tyrannos

wanax

xenélasia

xenia

zeugités

 

 

Kronológia

 

Az összes évszám Krisztus születése előtti időpontot jelöl. (Az írásbeli vizsgára nem elég az alábbi adatsor bemagolása, az események hátterét és jelentőségét is ismerni kell!)

 

2200 k.                                    görög bevándorlás

2000 1700 k.                        régebbi palotakor Krétán

1700 k.-től                               újabb palotakor Krétán

1450 k.                                    mykénéi hódítás Krétán

1200 k.                                    hettita birodalom bukása

                                                szárazföldi mykénéi központok pusztulása

12-9. század                             a sötét kor

12. sz.                                      a tengeri népek vándorlása

1175 k.                                    a tengeri népek elérik Egyiptomot

11. sz.                                      dórok megjelenése Krétán

11. sz. első fele                         submykénéi kerámia

11. sz. második fele                  protogeometrikus kerámia megjelenése

8. sz.-6.sz. vége                        az archaikus kor

8. sz.                                        a nagy görög gyarmatosítás kezdete

9-8. sz.                                     polis kialakulása

776                                          olympiai játékok (a győztesek listájának) kezdete

8-7. sz.                                     messénéi háborúk

734 k.                                      Syrakusai alapítása

7. sz. második fele                    Kypselos Korinthos tyrannosa

640                                          Kylón győz az olympiai játékokon

632 (?)                                     Kylón tyrannis-kísérletének hagyományos dátuma

621                                          Drakón törvényhozásának hagyományos dátuma

7. sz. vége                                Theagenés Megara tyrannosa

600 k.                                      Massilia alapítása

600 k. 570 k.                        Kleisthenés Sikyón tyrannosa

600 k. 550 k.                        Periandros tyrannisa

594/3 v. 593/2                         Solón archóni éve

560–546                                  Kroisos uralkodása Lydiában

560 k.–527                              Peisistratos tyrannisa Athénban

559–530                                  Kyros uralkodása Perzsiában

556                                          Chilón ephoros

550 k.                                      peloponnésosi szövetség kiépítésének kezdete

546                                          Sardeis bevétele

540 k.– 522                             Polykratés Samos tyrannosa

529–522                                  Kambysés uralkodása Perzsiában

527–510                                  Hippias tyrannisa Athénban

525/4                                       Kleisthenés archón

522–486                                  I. Dareios uralkodása Perzsiában

513                                          Dareios skytha-hadjárata

510                                          Hippias elűzése

508/7                                       Isagoras elűzése, Kleisthenés reformja

500/499                                   naxosi expedíció, ión felkelés

493                                          Themistoklés archón

492–449/8                               Görög-perzsa háborúk

490                                          marathóni csata

487                                          az archónokat a hippeis és pentékosiomedimnoi közül sorsolják

486–465                                  Xerxés uralkodása Perzsiában

480                                          thermopylai és salamisi csata

479                                          plataiai csata

                                                mykaléi csata

479/8                                       az athéni városfalak felépítése

478                                          Byzantion elfoglalása

                                                délosi szövetség megalapítása,

470-es évek vége                     Naxos elszakadási kísérlete

471 k.                                      Themistoklés ostrakizálása

465-63                                     Thasos elszakadási kísérlete

464                                          földrengés és helótafelkelés Spártában

462                                          Ephialtés reformjai

462/461 k.                               Kimón ostrakizálása

460–445                                  az első peloponnésosi háború

459                                          athéni expedíció Egyiptomban

457                                          a tanagrai és oinoéi csata

                                                zeugitésekből is lehet archón

457/6                                       Aigina elfoglalása

454                                          a délosi szövetség egyiptomi veresége Prosópitisnél

                                                a szövetségi kincstárt Délosról Athénba szállítják

451                                          athéni győzelem a kyprosi Salamisnál

451/50                                     az athéni polgárjogi törvény

449/8                                       a Kallias-féle béke a délosi szövetség és Perzsia közt

449                                          Ciprus felszabadul a perzsa uralom alól

447                                          koróneiai csata, Athén elveszti Boiótiát

446/5                                       harminc éves béke Athén és Spárta között

444                                          Thurioi alapítása.

443                                          Thukydidés, Melésias fiának ostrakismosa.

432                                          a megarai pséphisma

431–404                                  A peloponnésosi háború

431–421                                  archidamosi háború

430                                          Spártai támadás Attika ellen. A járvány, Periklés leváltása

429                                          Poteidaia kapitulál, Periklés halála,

425                                         Spártai támadás Attika ellen. Pylos és Sphaktéria elfoglalása. Kleón fölemeli a szövetségesek adóját

424                                          Nikias elfoglalja Kythérát, Brasidas Amphipolist.

422                                          Kleón és Brasidas elesik Amphipolisnál.

421                                          Nikias féle béke. Athén és Spárta szövetsége

420                                          Argos, Mantineia és Élis szövetsége Athénnal

418                                          Mantineiai csata, Spárta legyőzi Argos, Mantineia

                                                és Élis szövetségét

416                                          Mélos lerohanása. Segestai követség Athénban

415–413                                  A szicíliai hadjárat

414                                          Syrakusai ostroma

413                                          Dekeleia elfoglalása. A szicíliai vereség

412                                         Spártai-perzsa szerződés. Chios, Lesbos és Milétos elszakad Athéntól

411                                          A négyszázak, majd ötezrek uralma Athénban

410                                          Alkibiadés győzelme Abydosnál. Az ötezrek uralmának

                                                vége Athénban

408                                          Alkibiadés Athénban

406                                          Arginusai csata és a győztes hadvezérek elítélése.

405                                          I. Dionysios stratégos autokratór

                                                Aigospotamoi.

404                                          Athén eleste. A harminc zsarnok uralma.

403                                          A harmincak bukása. Amnesztia Athénban. Lysandros

                                                bukása

                                                a demokrácia restaurálása Athénban

401                                          Epitadeus ephoros reformja Spártában

                                                Kyros perzsa trónkövetelő elesik Kunaxánál

399                                          Sókratés halála

399 k.                                      Kinadón összeesküvése Spártában

395–387                                  korinthosi háború

387                                          Antalkidas-féle (király)béke

382                                          a spártaiak beveszik a thébai Kadmeiát.

379                                          thébai felkelés, a spártaiak elhagyják a fellegvárat

377                                          a második athéni tengeri szövetség

371–362                                  Thébai hegemóniája

371                                          leuktrai csata

367                                          I. Dionysios halála

362                                          mantineiai csata, Epameinóndas halála

362/361                                   közös béke (koiné eiréné)

359–336                                  II.Philippos uralkodása

356/5–346                               a szent háború Phókis ellen

348                                          II.Philippos elfoglalja Olynthost

338                                          A chairóneiai csata.

338–337                                  korinthosi kongresszus. A korinthosi szövetség megalapítása

336                                          III. Dareios trónralépése

336 nyár                                  II.Philippos halála, Nagy Sándor (III. Alexandros) trónra lépése

334                                          a Perzsia elleni hadjárat kezdete. A granikosi ütközet

333                                          az issosi csata

332                                          Tyros elfoglalása, Egyiptom meghódítása

331                                          a gaugaméliai csata

330                                          III. Dareios halála.

327                                          Nagy Sándor és Rhóxané házassága

326                                         Csata a Hydaspés folyónál Indiában. A sereg megtagadja a továbbvonulást

324                                          a súsai menyegző

323                                          Nagy Sándor halála

323/322                                   a lamiai háború

321/320                                  Perdikkas meggyilkolása, Krateros halála, a diadochosok megegyezése. Antipatros birodalmi kormányzó, Antigonos fővezér

307                                          Démétrios Poliorkétés elfoglalja Athént

301                                          az ipsosi "királyok csatája". Antigonos halála

305/304                                  Ptolemaios felveszi a királyi címet, vele a Ptolemaiosok dinasztiája jut hatalomra Egyiptomban

279                                          az aitólok győzelme Delphoinál a kelták fölött

148                                          Makedónia római provinciává válik

146                                          az acháj szövetség bukása, Korinthos lerombolása

64                                           XIII. Antiochost Pompeius megfosztja trónjától. Syria római tartomány

30                                            VII. Kelopatra halála, az önálló Egyiptom bukása