BBN-TÖR-191

Bevezetés a görögÖK és a rómaiAK vallásAIBA

2012. ősz

Kötelező irodalom.

 

Kerényi Károly: Görög Mitológia. Budapest, 1977 (Szeged, 1997). 89—101. (76-86), 137—163.(117-138), 187—200.(159-170).

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Budapest, 2002. 7-130.

Sarkady János (szerk.): Görög vallás görög istenek. Budapest, 1974. (Rövid bevezetőkkel ellátott forrásszemelvények a görög vallásról.) 41-236.

Hérodotos: I. 1-5, VI. 56-58.

Hésiodos: Istenek születése. 507-616. és 886-929. sorok. In: Hésiodos: Istenek születése. Munkák és napok. Fordította: Trencsényi Waldapfel Imre. Budapest, 1976.

Hésiodos: Munkák és napok. 1-26. és 106-201. sorok

Thomas Köves-Zulauf: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest, 1995. 46-87, 241-249.

Hahn István (szerk.): Róma istenei. Budapest, 1975.  (Rövid bevezetőkkel ellátott forrásszemelvények a római vallásról.)

Ovidius: Fasti. Fordította: Gaál László. Budapest, 1986. I. 71-188, 343-584. II. 267-302, 533-582, 640-684. III. 459-544, 771-790. IV. 629-641, 807-858. V. 420-444.

A fenti anyagból megszerezhető ismeretek mellett a következő mitológia alakok kilétével kell még tisztába lenni (ajánlott forrás: Kerényi Károly: Görög Mitológia. Budapest 1977.): Kadmos, Danaos, Perseus, Pelops, Sisyphos, Bellerophontés, Oidipus, a spártai Dioskurosok, Meleagros, Héraklés, Kekrops, Erechtheus, Théseus, Iasón, Médeia, Orpheus, Amphiaros, Atreus, a trójai háború hősei.

Demétér és Persephoné