A kurzus célja, hogy bepillantást nyerjünk az ókori Róma és a rómaiak történelmébe. Az előadások, valamint a kötelező források és irodalom súlypontja a köztársaság történetére esik, de foglalkozni fogunk a császárkorral és külön figyelmet szentelünk Pannonia történetének is. A társadalom-, politika-, gazdaságtörténet problémái mellett eszme- és kultúrtörténeti kérdéseket is megbeszélünk. A kurzus — mint természetesen minden történelemmel foglalkozó kurzus — nagy hangsúlyt helyez a források ismeretére, minden témát egy forráscsoport elemzésén keresztül fogunk tárgyalni. A szóbeli vizsgát egy írásbeli beugró (zh) előzi meg. Szóbeli vizsga az írásbeli sikeres teljesítése nélkül nem lehetséges. Írásbeli vizsgára iratkozni az Ókortörténeti Tanszék (MUK 6-8. I. em.) hirdetőtáblájára kifüggesztett listákon lehet, a szóbeli időpontokra a Neptunban kell jelentkezni.

 

Kötelező források:

 

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 7, 8, 14, 15, 23, 31, 44, 45, 47, 61, 79, 92, 98, 99, 102, 103, 105, 107-109, 113, 116, 119, 120, 122-125, 131, 134, 136, 137, 142-145, 147, 151, 154-158, 161, 168, 170, 171, 174-178, 191, 197, 198 sorszámú dokumentumok

 

Livius: 9,29-34, 46; 31, 1-13; 38, 50-60; 39,8-19, 40-44; 45,35-41. In: Livius: A római nép története a város alapításától. Bp.1982.

 

Sallustius: Catilina összeesküvés 1-16, 50-54, 61

 

Plutarkhosz: Cato Maior életrajza. In: Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok.

 

Cicero: Manlius törvényjavaslata érdekében; Catilina ellen. Első beszéd. In: Cicero Válogatott művei. Bp. 1987. 31-70.

 

Plautus: Három ezüst In: Plautus vígjátékai Bp. 1977. II.483-547

 

Suetonius: Az isteni Iulius. Az isteni Augustus. In: Suetonius: A Caesarok élete.

 

Horatius: Ódák I. 6, 35, 37; II. 7; III. 2, 6, 14,  30; IV. 5, 15; Epódosok 16, 17.

 

Vergilius: Aeneis VI. 1-155, 752-901.

 

 

 

Kötelező szakirodalom:

 

Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 323-565

 

 

 

Az írásbeli vizsgára kötelező források: Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 7, 44, 61, 92, 102, 108, 120, 122, 145, 156, 158, 197, 198.

 

 

 

 

 

Az írásbeli vizsgára kötelező fogalmak és évszámok

 

Fogalmak:

 

a libellis

 

a rationibus

 

a studiis

 

ab epistulis

 

adoratio

 

aerarium militare

 

alimentatio

 

amici principis

 

annona militaris

 

antoninianus

 

arianus

 

aureus

 

auxilia

 

bagaudae

 

burgus

 

canabae

 

circumcellio

 

colonia

 

colonus

 

Codex Theodosianus

 

consecratio

 

consilium sacrum

 

consules suffecti

 

damnatio memoriae

 

dediticii

 

denarius

 

dioecesis

 

donatista

 

donativum

 

katholikos

 

fiscus

 

foederati

 

imperium proconsulare

 

ius commendationis

 

laesa maiestas

 

legati Augusti pro praetore

 

libellus

 

liberti Caesaris

 

limes

 

ludi saeculares

 

magister equitum

 

magister peditum

 

municipium

 

munus

 

ordo decurionum

 

Pax Augusta

 

pietas

 

praefectus annonae

 

praefectus praetorio (korai principatus, Sept. Severus, tetrarchia)

 

praepositus sacri cubiculi

 

praetorianus

 

princeps senatus  

 

procurator

 

res privata

 

scrinium

 

tribunicia potestas

 

 

 

adósrabszolgaság

 

aedilis curulis       

 

aedilis plebis  

 

aequusok                     

 

aes signatum            

 

ager publicus

 

annalisták             

 

annualitás

 

as 

 

auctoritas                           

 

augur                          

 

Bellum iustum et pium 

 

censor                        

 

census                        

 

centuria                     

 

centurio     

 

civitas optimo iure           

 

civitas sine suffragio  

 

classis  

 

cliens                          

 

cohors                               

 

collegialitas

 

collegium                 

 

colonia                      

 

comitia centuriata       

 

comitia curiata            

 

comitia tributa

 

consul                         

 

cursus honorum        

 

csapóhíd (corvus)                    

 

decemvirek  

 

dictator                     

 

exemplum maiorum

 

fasces                         

 

fides                     

 

gens   

 

gladiator                      

 

haruspex                

 

hastatus                    

 

homo novus 

 

iugerum                     

 

ius commercii

 

ius conubii   

 

ius intercessionis        

 

ius migrationis

 

laudatio funebris

 

legio  

 

libertinus                      

 

lictor                          

 

lovagrend       

 

lucumo            

 

magister equitum        

 

magistratus                

 

manipulus 

 

mos maiorum

 

municipium  

 

nexum                        

 

nobilitas

 

optimaták                

 

patriciusok   

 

patronus             

 

Philippikák

 

Piacenzai bronzmáj

 

plebeiusok              

 

pompa funebris

 

pontifex maximus  

 

populares  

 

praetor                         

 

princeps

 

proconsul                 

 

propraetor      

 

proletarii                    

 

proscriptio              

 

provincia                  

 

provocatio (ius provocationis)

 

pirruszi gyôzelem     

 

quaestor

 

rex                                    

 

rex sacrorum 

 

rostra

 

sacrosanctus

 

secessio

 

senatus cunsultum ultimum

 

senatus                      

 

senon                         

 

sestertius                    

 

societas publicanorum

 

suffet                    

 

triarii                     

 

tribuni militares (katonai tribunus)

 

tribuni militares consulari potestate            

 

tribunus plebisek             

 

tribus 

 

triumphus                     

 

triumviratus

 

villa                

 

Villanova-kultura      

 

volscusok 

 

             

 

Évszámok:

 

753

 

509

 

494

 

493

 

451-450

 

445

 

387

 

367

 

341-338

 

326

 

321

 

312

 

300

 

295

 

279

 

270

 

264-241

 

218-201

 

216

 

212

 

202

 

196

 

184

 

168

 

149-146

 

133

 

123-121

 

112-105

 

102

 

91-88

 

89-85

 

82

 

73-71

 

67

 

63

 

60

 

56

 

53

 

48

 

44

 

43

 

42

 

36

 

31

 

27

 

23

 

17

 

12-9

 

Kr.u. 6-9

 

9

 

14

 

14-37

 

37-41

 

41-54

 

54-68

 

66-71

 

69-79

 

79

 

81-96

 

98-117

 

105-106

 

106

 

117-138

 

161-180

 

193-211

 

212

 

284-305

 

306-337

 

313

 

325

 

378

 

379-395

 

451

 

476