A kurzus kódja(i): BBN-TSP-211/1;  BBN-TSP11-211/1

 

A kurzus címe: Kulturális rendszerek és társadalom a görög-római világban

 

Az oktató neve: Hegyi W György

 

A kurzus időpontja, helyszíne: szerda 16.00-17.30; MUK 6-8. I. em. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzus során a görög és római történelem, illetve kultúra néhány olyan témáját fogjuk feldolgozni, mint a politika egyes rituáléi, a vallási ünnepek társadalmi szerepe, a „kulturális élet” és a politika kapcsolata, az emlékezés formái etc. A félév során ezeket a jelenségeket önmagukban is elemezhető, de (értelemszerűen) összefüggő, egymást kölcsönösen alakító rendszerekként igyekszünk vizsgálni, elsősorban a közös minták (mintázat) felismerésére törekedve.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Órai munka és egy beadandó 10-12 oldalas szemináriumi dolgozat