BBN-TÖR-204/1 A Res Publica története

2011. ősz

 

Németh – Hegyi: Görög-római történelem. Bp. 2011. 344-472.

Alföldy G.: Római társadalomtörténet. Bp. 2000. 17 -95.

Hegyi Gy.: Ősök, maszkok, utódok. A pompa funebris Rómában. Ókor VIII. (2009) 3-4. 70-77.

 

Németh Gy. (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Bp. (2011.) szövegei közül a következő sorszámúak: 6 – 8, 14, 15, 23, 31, 44, 45, 47, 61, 79, 92, 96, 98, 99, 102, 103, 105- Hahn I. (szerk): Róma istenei. Bp. 1975. 141 -194

111, 113-116, 118-158.

Livius: 9,29-34, 46; 31, 1-13; 38, 50-60; 39,8-19, 40-44; 45,35-41. In: Livius: A római nép története a város alapításától. Bp.1982.

Plutarkhosz: Cato Maior életrajza. In: Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok.

Cicero: Manlius törvényjavaslata érdekében; Catilina ellen. Első beszéd. In: Cicero Válogatott művei. Bp. 1987. 31-70.

Suetonius: Az isteni Iulius. In: Suetonius: A Caesarok élete.

Horatius: Énekek I. 1, 2, 6, 11, 35; III. 5, 30; Epódosok 7.

Vergilius: Aeneis VI. 1-155, 752-901.