A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-214; BBN-TÖR-203

A kurzus címe: Görög történelem Homérosztól Themisztoklészig

Az oktató neve:  Hegyi W. György

A kurzus időpontja, helyszíne: Szerda 10.00-11.30 MUK 4/B 172.

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

Az előadás áttekinti a görög történelmet a mükénei civilizáció bukásától a klasszikus kor kezdetéig. A kurzus egyrészt szilárd politikatörténeti vázat szándékozik felépíteni, másrészt a korszak néhány izgalmas és fontos problémáját részletesebben körüljárni. Ilyen paradigmatikusnak ítélt témák lesznek például: a polisz születése, a poliszok igazságszolgáltatása, a királyság problémája, az időszakban megragadható különböző értékrendek, vallás és politika viszonya etc. A kurzus — mint természetesen minden történelemmel foglalkozó kurzus — nagy hangsúlyt helyez az ókori források ismeretére, minden témát egy forráscsoport elemzésén keresztül fogunk tárgyalni.

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Szóbeli vizsga, ahol az előadáson elhangzottakról valamint a kötelező irodalomban

(források és szakirodalom ld majd az Ókortörténeti Tanszék honlapján – www.btk.elte.hu/okortort/okortort.html) olvasottakról kell számot adni.

Az értékelésben nagy súllyal esik latba a hallgatók saját ötletekben, értelmezésekben megnyilvánuló érdeklődése a téma iránt (de ezek nem váltják ki a kötelező anyag ismeretét).