BBN-TÖR-205, TÖ-TÖN-215

Spárta és Athén

 

Az oktató neve: Hegyi W. György

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne:

Szerda 14-15.30 138/140

 

A kurzus leírása:

A kurzus egyik célja, hogy a két legfontosabb görög polis archaikus- és klasszikus kori történetét  amennyire egy félév alatt lehetséges — megismerjük. A másik cél módszertani: a forráselemzésnek, illetve egy problémafelvetés dolgozattá formálásának gyakorlásához kíván teret és segítséget, valamint ösztönzést biztosítani. A félév két részből fog állni. Az elsőben ”átfogóbb” jellegű források közös feldolgozásán keresztül ismerkedünk a korszak fontos kérdéseivel, történetével, gondolkodásmódjával és nem utolsó sorban a korra vonatkozó források típusaival, valamint elemzésük lehetséges módjaival. A félév második felében Spárta és Athén történelmének egyes konkrét kérdéseivel fogunk foglalkozni.

 

 

 

 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Egy kisebb előadás a félév második felében, egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozat a félév végére, valamint egy zh a félév 3-4. hetében a korszak anyagából. A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.