BBN-TSP-211/1; TÖ-3XX#4; TÖN-310 Sallustius - Szöveg és történelem -Hegyi W. György

 

A kurzus leírása:

A kurzus célja egy fontos és izgalmas történetíróval, Sallustiusszal való ismerkedés. Az órák során Sallustius szövegeket, illetve párhuzamos forrásokat fogunk megbeszélni. Szóba fognak kerülni a 2. és 1. századi történelmi események is, de nagyobb hangsúly fog esni ezek sallustiusi  feldolgozására, valamint a rómaiak politikai - és történeti gondolkodásának kérdéseire. Témánk szempontjából fontos, hogy a latin fordulatokkal és fogalmakkal dolgozzunk, ezért az óra előfeltétele a hajlandóság a latin szövegek eredeti nyelven való tanulmányozására.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

A hallgatók választhatnak, hogy egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozatot adnak le a félév végén, vagy két kisebb írást: a szakirodalom egy idegen nyelvű cikkének bemutató összefoglalóját és egy rövid forrásrészlet elemzését vagy kommentárját.

A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.