BBN-TSP-211; XX-VKN-125#2;  Történelem és emlékezet a görög és római világban  - Hegyi W. György

A kurzus leírása:

A kurzus célja egyes görög és római közösségek saját múltjukhoz való viszonyának (viszonyainak) megértése, illetve a problémakör néhány paradigmatikus elemének kidolgozása. Görög és római témákkal, forráscsoportokkal egyaránt fogunk foglalkozni, amit a kultúrák hasonló elemei, illetve az egymásra gyakorolt hatás indokolnak. Néhány téma a félév anyagából: a történetírás különböző formái és forrásai, a múlt konstruálása, az őstörténetre és a civilizáció kezdeteire vonatkozó ókori nézetek, mítosz és történelem, sírfeliratok és emlékművek, múlt és hatalom, az emlékezés reprezentatív formái, szervezett felejtés.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

A hallgatók választhatnak, hogy egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozatot adnak le a félév végén, vagy két kisebb írást: a szakirodalom egy idegen nyelvű cikkének bemutató összefoglalóját és egy rövid forrásrészlet elemzését vagy kommentárját.

A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.