BBN-TSP-211, TÖ-TÖN-310/4:

Normakövetés és normaszegés az archaikus görög világban

 

Az oktató neve: Hegyi W. György

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne:

Szerda 16-17.30, 138.

 

A kurzus leírása:

A kurzus célja az archaikus kori görög közösségek működésének megértése. Milyen normák és értékek fogalmazódtak meg a kor forrásaiban? Milyen eszközöket alkalmaznak ezek a közösségek a normakövetés kikényszerítésére? Mi a vallás, a nevelés, a törvények, a társadalmi rituálék szerepe? Más görög, illetve barbár közösségek szokásainak és értékeinek megítélése? Mikor és miért fogalmazódnak meg explicit módon egy közösség értékei? Ezekkel és hasonló kérdésekkel fogunk foglalkozni az archaikus kor vonatkozó forrásait és a szociológia néhány klasszikusának egy-két részletét feldolgozva. 

 

Követelmények, értékelési szempontok :

A hallgatók választhatnak, hogy egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozatot adnak le a félév végén, vagy két kisebb írást: a szakirodalom egy idegen nyelvű cikkének bemutató összefoglalóját és egy rövid forrásrészlet elemzését vagy kommentárját.

A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.