BMA-TÖRD-ANT-15M

Vallástörténet. Mítosz és kultusz.

 

Az oktató neve: Hegyi W. György

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne :

Csütörtök 14-15.30, 138

 

A kurzus leírása:

A kurzus célja néhány mítosz és kultusz alapos feldolgozása, valamint a hozzájuk kapcsolódó elméleti kérdések megbeszélése: Kultusz és mítosz lehetséges kapcsolatai. Mítoszelméletek. Kultuszok helye a görög és itáliai közösségek — családtól az államig — életében. A kultuszok változó tartalmai. A mítoszokkal és kultuszokkal kapcsolatos ókori magyarázattípusok.  A mítoszok és kultuszok szerepe a közösség saját múltjáról kialakított képében. 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Egy előadás a félév második felében, egy otthoni, 15-20 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozat a félév végére.