IRODALOMJEGYZÉK

BBN-TÖR-191 "A görög vallás a klasszikus és a hellénisztikus korban” c. előadáshoz

 

 

 

Tankönyv helyett:

HEGYI D.: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Budapest, 2002 és 2003.

 

Források:

CICERO: Az istenek természete. Budapest, 1985. 

HEGYI D: Görög vallástörténeti chrestomathia. Budapest, 2003.

HÉSIODOS: Az istenek születése.Budapest, 1967.

Homérosi himnuszok. Több kiadás.

 

Feldolgozások:

 

CHADWICK, J.: A lineáris B megfejtése. Budapest, 1976, 143-184.

ELIADE, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-II. Budapest, 1994-95.

FRAZER, J. G.: Az aranyág. Budapest 1965 és 1993.

GRAVES, R.: A görög mítoszok I-II. Több kiadás.

HEGYI D.: A görög Apollón-kultusz. Budapest, 1998.

KERÉNYI, K.: Az isteni orvos. Tanulmányok Asklépiosról és kultuszhelyeiről. Budapest, 1999.

LONG, A. A.: Hellenisztikus filozófia. Budapest 1998.

SIMON R.: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény. Budapest, 2003.

 

Az idegen nyelvű szakirodalom megtalálható a „Polis és vallás” c. kötetben.