Földreszállt görög mítoszok: mese és "valóság"

Bajnok Dániel

 

A kurzus időpontja, helyszíne:

Cs,14:00-15:30, MUK 6-8. I. em. 138.

 

A kurzus leírása:

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az antik mítoszértelmezések két fő típusát: a mítoszracionalizálást és az allegorikus értelmezést. A mítoszokat ugyanis már az ókorban is magyarázni próbálták, hogy megszabadítsák azokat a lehetetlen és hihetetlen elemektől. Az antik mítoszértelmezések legfontosabb képviselői közt tartják számon Palaiphatost és a paradoxográfusnak nevezett Hérakleitost. A hallgatók ezért az ő műveiken keresztül ismerkednek meg a témával, majd maguk is kiválasztanak egy-egy mítoszt, és referátumban ismertetik annak változatait és ókori magyarázatait.

Alapolvasmány: Földreszállt mítoszok. Palaiphatos és Hérakleitos mítoszmagyarázatai (szerk. Németh Gy.) Szeged, Lectum, 2008.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Az óra rendszeres látogatása (max. 3 hiányzás), aktív részvétel, zárthelyi dolgozat, referátum.

 

Antik források magyar nyelven (különböző kiadásokban):

A homérosi eposok (Ilias, Odysseia) és himnuszok (ford. Devecseri Gábor)

Aischylos, Sophoklés és Euripidés drámái

Apollodóros: Mitológia (ford. Horváth Judit)

Hésiodos: Az istenek születése, Munkák és napok (ford. Trencsényi-Waldepfel Imre)

Ovidius: Átváltozások (ford. Devecseri Gábor)

Pausanias: Görögország leírása (ford. Muraközy Gyula)

Plutarchos: Párhuzamos életrajzok (ford. Máthé Elek)

Strabón: Geógraphika (ford. Földes József)

Vergilius: Aeneis (ford. Lakatos István)

Apollónios Rhodios, Bacchylidés, Kallimachos, Pindaros, Simónidés, Theokritos szemelvényei a Görög költők antológiája c. kötetben (szerk. Szepessy Tibor).

 

A mítoszok modern összefoglalásai:

Graves, Robert: Görög mítoszok. Vol. I–II. 2. kiadás (ford. Szíjgyártó István) Bp., Európa, 1981.

Kerényi Károly: Görög mitológia (ford. Kerényi Grácia) Bp., Gondolat, 1977.

 

További ajánlott szakirodalom:

Buxton, R. G. A.: From Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Thought. Oxford, OUP, 1999.

Dowden, Ken: The Uses of Greek Mythology. London–New York, Routledge, 1992.

Stern, Jacob: Palaephatus: Peri apiston. On Unbelievable Tales. Translation, Introduction and Commentary. Wauconda, Bolchazy-Carducci, 1996.

Stern, Jacob: Heraclitus the Paradoxographer: Peri Apiston, On Unbelievable Tales. Transactions of the American Philological Association 133, 2003, 51–97.

Woodard, Roger D. (szerk.): The Cambridge Companion to Greek Mythology. Cambridge, CUP, 2007.