A kurzus kódja(i):

BBN-TSP-211/2;  BBN-TSP11-211/2; BBV-181

 

A kurzus címe:

Földreszállt görög mítoszok: mese és "valóság"

 

Az oktató neve:

Bajnok Dániel

 

A kurzus időpontja, helyszíne:

Cs,12:00-14:00, MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az antik mítoszértelmezések két fő típusát: a mítoszracionalizálást és az allegorikus értelmezést. A mítoszokat ugyanis már az ókorban is magyarázni próbálták, hogy megszabadítsák azokat a lehetetlen és hihetetlen elemektől. Az antik mítoszértelmezések legfontosabb képviselői közt tartják számon Palaiphatost és a paradoxográfusnak nevezett Hérakleitost. A hallgatók ezért az ő műveiken keresztül ismerkednek meg a témával, majd maguk is kiválasztanak egy-egy mítoszt, és referátumban ismertetik annak változatait és ókori magyarázatait.

Alapolvasmány: Földreszállt mítoszok. Palaiphatos és Hérakleitos mítoszmagyarázatai (szerk. Németh Gy.) Szeged, Lectum, 2008.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Az óra rendszeres látogatása (max. 3 hiányzás), aktív részvétel, zárthelyi dolgozat, referátum.